Het ontmoetingspunt voor de wijk!

Wijkcentrum De Horst is sinds 2010 een bruisende ontmoetingsplek voor alle leeftijden. In De Horst worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij buurtbewoners en andere belangstellenden van harte welkom zijn.

UITGELICHT:

Bewonersinitiatieven:
Initiatieven zonder winstoogmerk en gericht op de wijk waar iedereen aan deel kan nemen komen in aanmerking voor ons zogenaamde “nul-tarief” en kunnen GRATIS gebruik maken van onze faciliteiten!

Dam en Schaak inloop
Iedere woensdag middag is er schaken en dammen voor de liefhebber.
Je bent welkom tussen 13.00 en 16.30 uur. Het niveau is heel divers van beginner  tot diep gevorderd. Ook kan je als je wilt met elkaar schaakpuzzels oplossen. vrije inloop!